• Herstedvester Forsamlingshus

  Herstedvester Forsamlingshus udlejes til fester og arrangementer
 • FORSAMLINGSHUSET

  Velkommen

  Forsamlingshuset i Herstedvester har siden sin opførelse i 1907 været en af landsbyens vigtige bygninger sammen med Kirken og den gamle Rytterskole.

  Huset ligger smukt og let tilgængeligt placeret midt i landsbyen tæt ved landsbyens 1100-tals kirke. Huset fungerede fra starten som samlingssted for egnens sang- og gymnastikforeninger, for dilettantteater og for byens sammenkomster ved højtider og fester.

  Huset ejes og forvaltes af frivillige fra foreningen Herstedvester Forsamlingshus, der har som formål “at huset skal være et naturligt centrum, som foreningens medlemmer og lejere finder attraktivt at benytte til fester, møder og kulturelle aktiviteter.”

  Udover foreningens egne arrangementer afholdes også henover vinteren foredragsaftener i fælleskab med Herstedvester menighedsråd og Albertslund bibliotek.

  Forsamlingshuset udlejes både til foreningens medlemmer og alle andre gæster, der har lyst til at benytte lokalerne.

  HERSTEDVESTER LANDSBY

  Herstedvester er en af Hedeboegnens landsbyer. Hedeboegnen er betegnelsen for området mellem København, Roskilde og Køge, som har været frugtbar agerbrugsjord, og stået for Københavns forsyning af gode landbrugs- og gartnerivarer helt op til midten af 1900-tallet.

  I landsbyen Herstedvester var der omkring år 1700 tretten bøndergårde og seks småhuse.
   

  Af de tretten gårde er der idag kun tre tilbage. Resten er enten revet ned, flyttet uden for landsbyen til deres marker, eller brændt. I landsbyen ses stadig fællesområder, hvor det gamle gadekær lå, ligesom de tre tilbageblevne gårde og byens øvrige huse fastholder den oprindelige byudformning med dens krogede gader og afsluttede runde form.

   

  Ved den store udbygning af Albertslund i 1970´erne ændredes landsbyens omgivelser sig radikalt. Først planeredes Vestskoven nord og vest for byen på de oprindelige gartner- og landbrugsområder, og senere udbyggedes markerne øst og syd for landsbyen med tætte lave boligbebyggelser. Lige op ad landsbyen ligger et smukt og velplanlagt fritidsområde med boldanlæg, tennisbaner og nordens største udendørs badeanlæg med solopvarmet vand. Men fortidens liv kan stadig fornemmes i den gamle landsby, der med sine historiske huse, gader og pladser giver et godt modspil til den moderne forstads rationelle bebyggelser.

 • Læs lidt om husets historie her

  Historiske billeder​

  HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS & HERSTEDVESTER LANDSBYS HISTORIE

   

  Vi takker landsbyens borgere og Lokal Historisk Samling i Albertslund, der har bidraget til denne 1. udgave.

   

  Link til pdf;