Priser

Leje af huset i en weekend: 6.000 kr.

Leje af huset på hverdage: 2.000 kr.

Leje af huset i forbindelse med begravelse: 2.000 kr.

Depositum ved alle lejemål: 2.000 kr.
En lejeaftale er først bindende for Herstedvester Forsamlingshus, når vi har modtaget depositum.

Betaling til Herstedvester Forsamlingshus indsættes på reg. 2277 konto 3499948203

Hvis der ønskes yderligere tid afregnes det med 200 kr. pr. time. Dette betales sammen med lejen.

Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter arrangementets afholdelse med eventuelle fradrag for beskadiget service eller mangelfuld rengøring.
Depositum tilbageholdes, hvis lejeaftalen aflyses mindre end tre måneder før lejedato.

Lejebeløbet indbetales senest 3 måneder før lejedato og tilbageholdes, hvis lejeaftalen aflyses mindre end 1 måned før lejedato.