Lejebetingelser

Lejebetingelser
Herstedvester Forsamlingshus

Herstedvester Forsamlingshus udlejes til fester og begravelsesreceptioner. Forsamlingshuset udlejes ikke til kommercielle formål og ungdomsfester.

Leje i weekender varer fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00.

Dagsarrangementer og begravelser på hverdage (mandag til torsdag) varer fra dagen før kl. 16.00 til kl. 18.00 på dagen. Det er muligt at tilkøbe ekstra tid.

Det er først muligt at reservere Forsamlingshuset 1 år før datoen for festens afholdelse.

Beboere i Herstedvester Landsby, som er medlem af Herstedvester Forsamlingshus, kan reservere huset før.

Priser:

Leje af huset i en weekend: 5.000 kr.
Leje af huset på hverdage: 2.000 kr.
Leje af huset i forbindelse med begravelse: 2.000 kr.

Depositum ved alle lejemål: 2.000 kr.

En lejeaftale er først bindende for Herstedvester Forsamlingshus, når vi har modtaget depositum.

Depositum skal indbetales senest 14 dage efter modtagelsen af mail med betalingsoplysninger. Er depositum ikke modtaget inden 14 dage, slettes reservationen.

Betaling til Herstedvester Forsamlingshus indsættes på reg. 2277 konto 3499948203

Lejebeløbet 5.000 kr. indbetales senest 3 måneder før lejedato og tilbageholdes, hvis lejeaftalen aflyses mindre end 1 måned før lejedato.

Depositum tilbageholdes, hvis lejeaftalen aflyses mindre end tre måneder før lejedato.

Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter arrangementets afholdelse (eller efter modtagelse af det kontonummer, depositum skal tilbageføres på)  med eventuelle fradrag for beskadiget service eller mangelfuld rengøring.

Tilbagebetaling af depositum:
For at vi kan returnere depositum efter festen, skal lejer sende en mail med det kontonummer. beløbet ønskes overført til.
Vi kan ikke se lejers kontonummer, og hvorfra pengene er indbetalt.

Nøglen:

Nøglen til Forsamlingshuset afhentes i Forsamlingshuset ved lejens start (kl.16.00 dagen før lejemål) og afleveres samme sted ved lejens afslutning.

Parkering:

Af- og pålæsning kan ske foran huset. Men af hensyn til naboerne omkring forsamlingshuset skal parkering foregå på parkeringspladsen foran kirken, ved kirkegården eller ved stadion – og ikke uden for nabohusene, der ofte kun har plads til deres egne biler – og evt. deres gæster.

Vi henstiller til, at I også informerer jeres gæster om dette. Se det medsendte kort.

Rygning:

Da der er rygeforbud i huset, skal de røde brandspande bruges som udendørs askebægre. Sæt dem i det flisebelagte hjørne udenfor herretoilettet.

Musik:

Når I spiller musik skal alle døre og vinduer være lukket af hensyn til naboerne.

Service:

Service stilles på plads efter brug. Service bliver talt op før og efter lejemålet. Ved manglende eller snavset service i en vis mængde, bliver det fratrukket i depositum.

Det er lejers ansvar at inventar og service er på rette plads efter endt lejemål.

Alle madrester skal fjernes fra alt service inden det sættes i opvaskemaskinen.

Opvaskemaskinen genbruger vandet og madrester sætter sig derfor på servicet.

Sæt kun rent service tilbage i skabene – ligesom du ville gøre det hjemme hos dig selv.
Står der beskidt service i skabene, koster det 500 kr. som vi trækker af depositum.

Tænk på de næste lejere 🙂

Affald:

Det er forbudt at smide affaldssække udenfor køkkendøren, da det tiltrækker rotter, fugle og dyr fra skoven. Det er sundhedsfarligt for byens børn og Forsamlingshusets flinke naboer. I skal anbringe affaldet i containerne på den anden side af huset.
Hvis vi registrerer, at I har efterladt affald, vil I blive trukket kr. 500 i jeres depositum.

Instruks angående brand:

Lokalet er godkendt til 70 spisende gæster.
Der er flugtveje i salen, i gangen og i køkkenet. Der findes to brandslukkere i huset. I køkkenet under kaffemaskinen står der en CO2 slukker, som må benyttes i tilfælde af brand i fx en gryde eller i ovnen. Denne må ikke anvendes på mennekser. I gangen står der en vandslukker, som må benyttes i hele huset.

Hjertestarter:

Ved Rytterskolen (på Storstræde 22 skråt overfor forsamlingshuset) er opsat en hjertestarter.

Brug af opvaskemaskine:

 • Følg anvisningen opsat ved opvaskemaskinen.
 • Maskinen opvarmes i god tid før brug.
 • Servicet skal være rent, og fri for madrester inden det kommes i opvaskemaskinen, da maskinen genbruger vandet.
 • Opvask må ikke stå i maskinen. Det danner fedtkant i maskinen.
 • Lysestager må ikke komme i opvaskemaskinen. Stearinresterne sætter sig på alt og kræver i værste fald reparation af maskinen.
 • Bestikket skal lægges på et viskestykke, så det kan dampe af, ellers dannes der kondens i bestikboksene.
 • Efter brug af opvaskemaskinen skal ristene og sien gøres rene.
 • Bundproppen tages op så vandet kan løbe ud.

HUSK før aflevering:

Køkkenet/ Slyngelstuen:

 • Bageplader og bradepander rengøres og stilles oven på komfurerne efter rengøring af ovnene og skuffen nedenunder.
 • Husk at tjekke skabene – sæt servicet tilbage på deres pladser med det angivne antal i hver stabel.
 • Affald skal smides i containeren på østsiden af huset.
 • Køkkengulvet skal rengøres ved først at smide 1-2 spande vand over det – og så svabre det ned i afløbet. Dernæst vaskes gulvet med vand og rengøringsmiddel efter anvisning.

 

Salen:

 • Efter endt brug skal alle stole og borde sættes der, hvor de stod ved udlejningens start.
 • Stolene skal stå i stabler af 5.
 • I fyringssæsonen skal alle radiatorventiler (i hele Forsamlingshuset) sættes tilbage på trin 1. Der må ikke reguleres på fjernvarmesystemet.
 • Salen skal fejes og eventuelle pletter vaskes væk.
  Rengøringsredskaber står i rummet under trappen.
 • Der må ikke sættes søm, skruer og kraftig tape på træværk eller vægge.

 

Udenfor:

 • Fej foran huset, hvis der er smidt konfetti eller andet. Kost står i rummet under trappen.

 

Ved betaling af depositum godkender I disse betingelser.
Vi håber, at I får en god oplevelse i Herstedvester Forsamlingshus.

Med venlig hilsen
Forsamlingshusets bestyrelse