Lejebetingelser

Lejebetingelser
Herstedvester Forsamlingshus

Herstedvester Forsamlingshus udlejes til fester og begravelsesreceptioner.
Forsamlingshuset udlejes ikke til kommercielle formål og ungdomsfester.

Leje i weekender varer fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00.

Dagsarrangementer og begravelser på hverdage (mandag til torsdag) varer fra dagen før kl. 18.00 til kl. 18.00 på dagen.
Det er muligt at tilkøbe ekstra tid.

Nøglen: 

Nøglen til Forsamlingshuset afhentes i Forsamlingshuset ved lejens start (kl.16.00 dagen før lejemål) og afleveres samme sted ved lejens sluttidspunkt.

Parkering: 

Af- og pålæsning kan ske foran huset, men al parkering skal foregå ved kirken, kirkegården eller ved stadion.

Af hensyn til naboerne omkring forsamlingshuset vil vi desuden bede jer om, at henstille til jeres gæster, at de skal parkere på parkeringspladsen foran kirken, ved kirkegården eller ved stadion – og ikke uden for nabohusene, der ofte kun har plads til deres egne biler – og evt. deres gæster. Se kort på vores hjemmeside.

Rygning:  

Da der er rygeforbud i huset, skal de røde brandspande bruges som udendørs askebægre. Sæt dem ved bænken i det flisebelagte hjørne.

Musik: 

Tag hensyn til naboerne – skal døre og vinduer være holdes lukkede, når I spiller musik.

Brug af opvaskemaskine: 

 • Følg anvisningen opsat ved opvaskemaskinen.
 • Maskinen opvarmes i god tid før brug.
 • Servicet skal være rent, og fri for madrester inden det kommes i opvaskemaskinen, da maskinen genbruger vandet.
 • Opvask må ikke stå i maskinen. Det danner fedtkant i maskinen.
 • Lysestager må ikke komme i opvaskemaskinen. Stearinresterne sætter sig på alt og kræver i værste fald reparation af maskinen.
 • Bestikket skal lægges på et viskestykke, så det kan dampe af, ellers dannes der kondens i bestikboksene.
 • Efter brug af opvaskemaskinen skal ristene og sien gøres rene.
 • Bundproppen tages op så vandet kan løbe ud.
HUSK før aflevering: 

Køkkenet/ Slyngelstuen:  

 • Strømmen afbrydes til køleskabe og fryser, og dørene skal stå åbne.
 • Bageplader og bradepander rengøres og stilles oven på komfurerne efter rengøring af ovnene og skuffen nedenunder.
 • Husk at tjekke skabene – sæt servicet tilbage på deres pladser med det angivne antal i hver stabel.
 • Affald skal smides i containeren på østsiden af huset.
 • Køkkengulvet skal rengøres ved først at smide 1-2 spande vand over det – og så svabre det ned i afløbet. Dernæst vaskes gulvet med vand og rengøringsmiddel efter anvisning.

Salen: 

 • Efter endt brug skal alle stole og borde sættes der, hvor de stod ved udlejningens start.
 • Stolene skal stå i stabler af 5.
 • I fyringssæsonen skal alle radiatorventiler (i hele Forsamlingshuset) sættes tilbage på trin 1. Der må ikke reguleres på fjernvarmesystemet.
 • Salen skal fejes og eventuelle pletter vaskes væk.
  Rengøringsredskaber står i rummet under trappen.
 • Der må ikke sættes søm, skruer og tape på træværk eller vægge.


Udenfor:   

 • Fej foran huset, hvis der er smidt konfetti eller andet. Kost står i rummet under trappen.

 

Vi håber, at I får en god oplevelse i Herstedvester Forsamlingshus.
Med venlig hilsen

Forsamlingshusets bestyrelse