Bestyrelsen

Lena Hylager Larsen, Storstræde 43 (formand)

Anja Grøndahl, Storstræde 15 (næstformand)

Inge Johannesson, Bakkestræde 6 (kasserer)

Tonny Jensen, Herstedvesterstræde 27

Ulla Oksbøl, Herstedvesterstræde 64

Anne Winther, Storstræde 1

Henny Neumann, Horsholmstræde 6

 

Karsten Farup, Storstræde 12 (bestyrelsens supl.)

Kenneth Vangborg, Storstræde 18 (revisor)

Dennis Bøyesen, Storstræde 41 (revisor supl.)